زبان انگلیسی - دکتر نیرومی زاده

زبان عمومی و تخصصی آزمون کارشناسی ارشد کلیه رشته ها


داوطلبان محترم آزمون کارشناسی ارشد کلیه ی رشته ها می توانند برای دانلود دفترچه ها به لینک های زیر در سایت انتشارات پردازش مراجعه نمایند.   دفترچه سوالات کنکور کارشناسی ارشد سراسری سال 92

سایت منبع : http://www.pardazeshpub.com